Публикация

Наредба определи ролята на медицинските сестри, акушерките и здравни асистенти

Наредба определи ролята на медицинските сестри, акушерките и здравни асистенти

Публикувана е в бр.61 на ДВ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Наредбата е съгласувана

с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българската асоциация на зъботехниците.

 

С нея се регламентират професионалните дейности, които лекарският асистент може да извършва самостоятелно и по лекарско назначение в спешната и първичната медицинска помощ.

Обхватът им е доста широк.

Сред тях са: 

  • предписване на разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и издаване на рецепти по реда на наредбата по чл. 221, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
  •  наблюдение на хранителния режим на кърмаче;
  •  въвеждане и поддържане проходимостта на уретрален катетър при мъж и жена;
  •  оказване на помощ при раждане до идването на лекар или акушерка;
  •  извършване на първична реанимация;
  •  непряк сърдечен масаж, дефибрилация и изкуствена вентилация;
  •  превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето и др.

В изменията са предвидени и професионалните дейности, които здравният асистент може да извършва по назначение от лекар, медицинска сестра, акушерка, фелдшер и/или лекарски асистент. 

Ето част от тях:

  • обслужване на пациенти чрез предоставяне на общи грижи и съдействие
  • осигуряване на комфорт и хигиена
  • стерилизация на инструменти, консумативи и материали

 

Всички изменения вижте в прикачения файл.

 

 

Прикачени файлове

naredba-izmdop-naredba1-2011.pdf

Коментари