Публикация

МУ - Варна обявява допълнителен прием за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“

МУ - Варна обявява допълнителен прием за специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“

От днес, 8 август 2022 г. (понеделник) Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава възможност на кандидат-студентите да заявят своето желание за обучение по специалностите „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ във филиалите на университета в градовете Шумен, Велико Търново и Сливен (единствено за специалността „Акушерка“) за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на заявления е до 16 август 2022 г. (вторник) включително

а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемните изпити по биология, съответно на предварителна сесия на 16 април 2022 г. и/или на редовна сесия на 15 юли 2022 г. и да имат положителна оценка.

 

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите онлайн на имейл ksk@mu-varna.bg


Заявление за участие може да изтеглите тук.

Класирането за запълване на незаетите места ще бъде публикувано на 17 август 2022 г. (сряда)

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна ,  може да намерите тук.

 

За контакти и получаване на информация относно кандидатстудентската кампания: тел. 052 677060 и 052 677059.


За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Шумен: тел. 0882 450008.


За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Велико Търново: 0889 098965.


За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Сливен: тел. 0878 544068, 0889800305.

 

Коментари