Публикация

Нова заповед за маските влиза в сила от четвъртък

Нова заповед за маските влиза в сила от четвъртък

От четвъртък, 11 август, защитна маска за лице ще трябва да бъде носена само когато хората се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

 

Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт

 

и престоя на съответните спирки/станции, които се намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.


Такава заповед подписа днес, 9 август, министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.


С издаването на заповедта се цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента. Заповедта ще бъде в сила до 18 август, включително.


В нея е посочено още, че работодателите и органите по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, включително редовно проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена.

При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници

В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести.
Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.


С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

zapoved_obshta_08082022.pdf

Коментари