Публикация

Водата в бутилка – факти и истини

Водата е жизненоважен елемент, който напоследък се сервира в бутилка. В магазините марките бутилирана вода са безбройни. Всеки производител се надпреварва да обещава на етикетите чудотворни ефекти, но всъщност запитвали ли сте се какво знаете за водата в шише?


Какви са различните видове бутилирани води?
Според законодателството на ЕС има три официално признати вида бутилирани води – натурална минерална вода, изворна вода и обработена бутилирана вода за пиене, известна още като трапезна вода. В Европа най-разпространени за продажба са натуралната минерална и изворната вода, за разлика от другите континенти, където най-разпространена е обработената или т.нар. трапезна вода.   

Откъде се добиват минералните и изворните води?
Натуралните минерални и изворни води произлизат единствено от специфично възникнали подземни източници. Това са естествени източници и извори. Подземните води произхождат от дъжда и топящите се снегове, които се филтрират под повърхността на земята. Скалите играят ролята на естествен филтър и по силата на своето разположение под земята, водата е добре защитена от повърхностни замърсявания.

Какъв е произходът на обработената бутилирана питейна вода (трапезна вода)?
Обработената бутилирана питейна вода, наричана още "трапезна вода" е описанието дадено на вода, която може да произхожда от различни източници, включително повърхностните води или обществените водоснабдителни системи. Като цяло се обработва (деминерализира) и дезинфекцира.  Но е възможно също така в нея да се добавят минерали.
 
Какъв е произходът на питейната вода?

Много разнообразни са източниците, от който може да произхожда питейната вода, най-общо те варират от повърхностни води (езера, реки, резервоари) и подземните води (сондажи, хоризонтални галерии) или комбинация от двете. Питейната вода, може също да произтичат от морска вода, която преминава през процес на обезсоляване.

За повърхностните води се изисква филтрация и обработка, а често тези процеси се използват и за подпочвените. Хлорирането осъществява микробиологични защита по време на разпространението чрез тръбопроводи, макар и същевременно да дава нежелан вкус. Някои държави забраняват хлориране, но при условие, че разпределителните мрежи отговарят на много високи стандарт.

Какво точно са натуралните минерални и изворни води?
Една от определящите характеристики на натуралните минерални води и изворни води е тяхната естественост. Те произхождат от подземни водоизточници и в естественото си състояние водата е годна за консумация без необходимост от дезинфекция или третиране с химикали. Характеризиращите съставки, представлявани от основните минерали (калций, магнезий, хлор, натрий, сулфат) дават на вода природен баланс и вкус, които трябва да останат непроменени от гледна точка на произход при източника и като основно право на крайния потребител.

Има ли разлика между минерална и изворна вода?
И двете - натуралната минерална вода и изворната вода, трябва да произхождат от определен източник на подземни води и да бъдат безопасни за пиене при източника, а също така да имат необходимите качества да бъдат бутилирани директно. Въпреки това, натуралната минерална вода трябва да гарантира стабилността на минералния състав, който е посочен  на етикета, а при изворната вода минералният състав може да се колебае. На етикета се изписват данни за общия минерален състав на водата или електропроводимост и активната реакция.

Какви са разликите между натуралната минерална, изворната и питейната вода?
97% от бутилираната вода, която се разпространява в търговската мрежа в Европа е натурална минерална вода или изворна вода.

Натуралната минерална и изворната вода могат да произхождат само от определени подпочвени води. Питейната вода може да се добива  от различни източници – повърхностни или подпочвени води или комбинацията от двете, както дори и от морска вода.

Европейската натурална минерална и изворна води трябва да са безопасни за пиене при източника, и не могат да бъдат обработвани с химически вещества или да бъдат подлагани на дезинфекция.

В ЕС питейната вода е необходимо да отговаря на стриктните условия за безопасност като междувременно са позволени и се препоръчват широк кръг от процедури по обработката й. Тя винаги трябва да се доставя като сигурна за консумация питейна вода, като може да съдържа остатъци от химически вещества, вторични продукти и дезинфектанти като хлор например, с които е била обработвана.
 
Натуралната минерална вода и изворната вода могат да се бутилират директно при източника. Те се транспортират в завод за бутилиране чрез твърда връзка и се опаковат директно в бутилки, които са оборудвани със защитен срещу фалшифициране печат. Целият процес на доставка на натуралната минерална и изворната вода се контролира от източника до крайния потребител.   

Питейната вода се доставя до крайния потребител като надеждна за консумация вода през широк диаметър от разпределителни системи, които обикновено са с километрична дължина. Доставчиците разполагат с програми за наблюдение и поддръжка с цел защита на мрежата, но често имат малък или никакъв контрол върху частната собственост на крайния потребител, където може да има предпоставки, обуславящи риск от замърсяване.

Етикетите на бутилираните води предоставят на потребителите подробна и много точна информация какъв точно продукт да закупят. За натуралната минерална вода по-специално трябва да фигурира информация за находището, от който се добива водата, за точния минерален състав и извършена разрешена обработка.

Питейната вода достига до потребителя без той да разполага с никаква информация в момента на консумация, ето защо е необходимо законово да се регламентира достъп на потребителите до информация за качеството на питейната вода, която да се публикува на интернет страниците на доставчиците или да се предоставя при поискване.

Избора на потребителя: Натуралната минерална и изворна вода се предлагат в голямо разнообразие от марки, вкусове и композиции, които варират от много ниско до много високо минерално съдържание. Бутилираната вода може да се предлага още като тиха или газирана.

Потребителят няма избор при употребата на питейна вода в дадена локация. Въпреки, че законосъобразността го изисква, вкусът на водата може да е различен на различните места, даже е възможно да има разлики в отделните дни.

-----------------------------------

Втора част прочети тук.


*По материали на европейския орган за безопасност на храните и
хранителните референтни стойности - EFBW.

 


Коментари