Публикация

Курсанти-военни лекари с демонстрация на първа долекарска помощ

Курсанти-военни лекари с демонстрация на първа долекарска помощ

Курсанти, обучаващи се по специалността „Военен лекар”, демонстрираха пред американския посланик у нас Херо Мустафа обучение по първа долекарска помощ, което се проведе във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

Центърът обучава лекари на първа помощ

 

за военни по програма, разработена съвместно с Националната гвардия на Тенеси.


Този проект е пореден пример за изключителното партньорство между ВМА и Националната гвардия на Тенеси.

Коментари