Публикация

Община Тервел ще подкрепи със стипендии бъдещи лекари и рехабилитатори

Община Тервел ще подкрепи със стипендии бъдещи лекари и рехабилитатори

Община Тервел ще подкрепи със стипендии през новата учебна 2022-2023 година студенти по медицина, медицинска химия, както и бъдещи медицински сестри, рентгенови и клинични лаборанти, рехабилитатори, съобщават от кметската управа, цитирана от Dariknews. 

 

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и общината ще я изплаща в периода от 15 септември до 30 юни на академичната година. Финансовият стимул е сред мерките, които общината предприема за смекчаване на дефицита от кадри в здравните заведения.

 
Стипендиантите се задължават след дипломирането си да работят в общински звена за срока, в който са получавали паричните средства, посочват от кметската управа. Ако младите специалисти откажат да сключат трудов договор, ще трябва да върнат стипендиите в пълен размер заедно с лихвата.

 

За финансовия стимул могат да кандидатстват студенти по медицинските специалности в редовна или задочна форма на обучение във висши учебни заведения в България, които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Крайният срок за подаване на документите е 31 август, след който общината ще определи стипендиантите.

Коментари