Публикация

Лятна антиСПИН кампания: Безплатни изследвания и консултации

Лятна антиСПИН кампания: Безплатни изследвания и консултации

Започва лятна антиСПИН кампания. Този заключителен четвърти етап от Националната антиСПИН кампания ще продължи до 31 август 2022 г., информира здравното министерство.

Целта

му да се повиши информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. В рамките на инициативата ще бъдат предоставени допълнителни възможности за изследване.
Кампанията се провежда във връзка с изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2021-2025 г.“ и ще обхване цялата страна, като с различни инициативи ще се включат 28-те регионални здравни инспекции, доброволците на Българския младежки Червен кръст, неправителствени организации, общини и др.

128 216 са хората, които са се изследвали за ХИВ през първите шест месеца на 2022 г.

От началото на годината до 5 август са открити нови 214 ХИВ–серопозитивни, от които 63% са български граждани и 37% чужденци. Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от инфектираните жени, съответно 128 мъже и 86 жени.

97% от новорегистрираните с ХИВ инфекция са се инфектирали по сексуален път

(от тях - 33% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, 26% мъже и 41% жени при хетеросексуален контакт). Делът на инфектираните при инжекционна употреба на наркотици е 4.2%.

Най-засегната е възрастовата група 30 – 39 г.

(38%), следвана от възрастовата група 40 – 49 г. (29%) и възрастовата група 20 – 29 г. (17%).


Към 31 юни 2022 г. общо 2 099 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 2 063 (98.3%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. Осигурени са всички необходими тестове и консумативи за мониторинг.
В страната функционират 12 Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към регионалните здравни инспекции. В тези кабинети се извършват предтестови и следтестови консултации и изследвания от подготвени медицински специалисти.


Министерството на здравеопазването осигурява

безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се хора с ХИВ/СПИН

независимо от техния здравноосигурителен статус. Лечението на пациенти с ХИВ/СПИН се извършва в специализирани звена към инфекциозните болници/клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.


В прикачения файл ще намерите инициативите, които ще се провеждат по време на антиСПИН кампанията в страната.

Прикачени файлове

info_rzi_1.pdf

Коментари