Публикация

Жлъчни киселини в чревната микробиота влияят на безсънието

Жлъчни киселини в чревната микробиота влияят на безсънието

Хроничното безсъние е свързано с по-висок риск от развитието на кардиометаболитни заболявания (CMD). Изследване, направено от китайски учени и публикувано през май 2022 г., разкрива, че има връзка межди безсънието, състава на чревната микробиота и жлъчните киселини. Ruminococcaceae UCG-002 и Ruminococcaceae UCG-003 са идентифицирани като микробни биомаркери на хронично безсъние. Установено е, че нарушенията на чревната микробиота силно засягат метаболизма на жлъчните киселини.  


Според изследователите

хроничното безсъние се свързва с по-високи нива

на мурохолева киселина (MCA, p = 0,046) и норхолова киселина (NorCA, p = 0,046) и с по-ниски нива на изолитохолева киселина (IsoLCA, p = 0,029), литохолева киселина (LCA, p = 0.035) и урсодезоксихолева киселина (UDCA, p = 0.039). Резултатите от анализа на чувствителността показват, че приемът на холестерол и фибри не повлиява съществено връзката на хроничното безсъние с жлъчните киселини. Хроничното безсъние не е свързано с късоверижни мастни киселини, ароматни аминокиселини или техни производни. Тези резултати показват, че хроничното безсъние може да има значително въздействие върху оста на чревната микробиота - жлъчна киселина. 


Мрежовият анализ на съвместно възникване, базиран на частичния корелационен коефициент, показа, че Ruminococcaceae UCG-002 и Ruminococcaceae UCG-003 са позитивно свързани с вторични жлъчни киселини (IsoLCA, LCA и UDCA) и обратно свързани с първични жлъчни киселини (MCA и NorCA) (p < 0.001). Увеличението на Ruminococcaceae UCG-002 се свързва с 24% по-нисък риск от метаболитен синдром (MetS) (OR: 0,76, 95% CI: 0,66 –0,86), 22% по-нисък риск от диабет тип 2 (OR: 0,78, 95% CI: 0,67–0,91) и 13% по-нисък риск от дислипидемия (OR: 0,87, 95% CI: 0,79–0,97). Всяко увеличение на Ruminococcaceae UCG-003 се свързва с 23% по-нисък риск от MetS (OR: 0,77, 95% CI: 0,67–0,88). 


Учените също така откриват, че обичайната консумация на черен и зелен чай се свързва с по-високи нива на Ruminococcaceae UCG-002 и по-ниски нива на жлъчната киселина NorCA.  


Цялото проучване може да видите тук.  

Коментари