Публикация

Изтеглят две партиди с антибиотик от аптеките

Тя поясни, че двете партиди, са с несъответствие на етикета на опаковката.

Това са партидите с номера 0Ф 61237 и 0Е 58 473. 

Изпълнителната агенция по лекарствата е разпоредила  на РИОКОЗ - Плевен да контролира дали фирма „Ей Енди фарма”, която е разпространител на антибиотика, ще го изтегли от пазара заради несъответствие на опаковката на двете партиди.


Коментари