Публикация

Министерският съвет прие концепция за по-добро здравеопазване

Подобряването на общественото здраве, преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в здравеопазването и постигането на по-висока степен на национална здравна сигурност са основните цели в Концепцията за по-добро здравеопазване на България.


Проектът на Министерството на здравеопазването бе одобрен от правителството. За постигането на тези цели трябва да се повиши ролята на държавата в регулирането на процесите и ресурсите в здравната система, се казва в документа.

В концепцията се предвижда запазване на сегашния солидарен модел на здравно осигуряване. НЗОК ще остане единствената институция, която ще разпределя средствата от задължителното здравни вноски. Успоредно с това се предвижда да се подобрят условията за развитието на доброволното здравно осигуряване, съобщиха от МЗ.

Сред основните акценти е окрупняването на болниците и развиването на задължителна национална здравна карта. В нея ще се посочат не само вида, броя, дейността и разпределението на лечебните заведения в страната, но и нуждите на населението от центрове за високотехнологични методи на диагностика и лечение.

В концепцията се предвижда и подобряване на достъпа до извънболнична помощ чрез създаване на реален 24-часов достъп до лекар и освобождаване на достъпа до тесни специалисти.

В лекарствената политика ще се въведат единни стандарти за рационална лекарствена употреба, както и въвеждане на фармакоикономическия анализ за обосновано вземане на решение при прилагане в практиката на нови медикаменти.

Също така се предвижда създаването на унифицирани критерии за избор на доставчик на медикаменти в болниците, както и създаване на национален регистър на медицински изделия, заплащани с обществени средства. Това ще гарантира по-ефективно изразходване на средствата за медикаменти и съответно до повишаване на достъпа до тях.

Коментари