Публикация

Off-label употребата на лекарства за деца ще се заплаща от бюджета на държавата

Off-label употребата на лекарства за деца ще се заплаща от бюджета на държавата

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си промените в Наредба 2 от 2019 г. за обществено обсъждане до 1 септември т.г. Според тях лекарствени продукти за лечение на лица до 18-годишна възраст, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната, ще се заплащат от държавния бюджет. 

След като приключи дискусията, 

децата вече ще имат гарантирано заплащане за off-label лекарствата,

които се използват при тяхното лечение.

От МЗ припомнят, че промяната се налага след обнародваното допълнение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с което е допуснато изключение от забраната за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба.

 

Тези лекарства са

предназначени главно за деца с онкохематологични заболявания,

както и такива с редки заболявания и автоимунни заболявания, при които се изчерпани терапевтичните възможности или са наблюдавани тежки нежелани лекарствени реакции, или са установени противопоказания за лечение с наличните терапевтични алтернативи.

 

Народни представители бяха категорични, че решаването на този проблем е изключително важно за лечението на заболявания на пациентите до 18-годишна възраст и трябва да бъде осигурен публичен финансов ресурс. На пректика тези терапии са единствената възможност за подобряване на здравословното състояние на тези пациенти.

Средствата са малко над 1 млн. лв.

За реализирането на проекта е необходимо разходването на финансови средства от държавния бюджет, които са определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., те са в размер на 1 111 110 лв., се посочва още в проекта за наредбата.  

 

С него се прецизира и срокът за издаване на заповедите за одобряване или отказ за заплащането на заявените за одобряване медицински и други услуги по реда на наредбата, като той се удължава от 14 на 30 дни.

 

Пълния текст на наредбата и мотивите към нея вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

nareba__2_ot_2019_off_label_i_drug...
motivi_naredba_2_ot_2019.pdf

Коментари