Публикация

Над 20 млн. е-рецепти са издадени през НЗИС, половината от тях - през последните 8 месеца

Над 20 млн. е-рецепти са издадени през НЗИС, половината от тях - през последните 8 месеца

Общият брой на издадените електронни рецепти през Националната здравноинформационна система (НЗИС) надхвърли 20 млн., като половината от тях са реализирани през последните 8 месеца.

 

Средно на ден се издават по над 68 000 е-рецепти. Централизираната онлайн система за предписване и отпускане на лекарствени продукти бе изградена от „Информационно обслужване“ АД в рекордно кратки срокове и пусната в експлоатация в началото на февруари 2021 г.

Електронните рецепти намалиха драстично риска от неправилно отпускане на медикаменти и облекчиха максимално пациентите, лекарите и  фармацевтите,

каза изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов.

Модулът е една от най-често използваните електронни услуги в България

Общият брой на лекарите, които са работят с НЗИС, е над 15 000, а към системата успешно са свързани над 3 550 аптеки от цялата страна. Над  4 000 фармацевти успешно изпълняват предписаните по електронен път лекарства на пациентите.

За по-малко от 8 месеца през системата са регистрирани над 10 млн. прегледа

Модулът за регистриране на електронни прегледи в НЗИС също отчита внушителни резултати. Средно на ден се извършват по 130 000 е-прегледа. Системата дава възможност за пълно електронно документиране и съхранение на всички извършени медицински прегледи. Чрез електронизирането на процеса всички пациенти и оторизирани здравни лица имат пълна проследимост на заболяванията, диагнозите, назначените терапии, изследвания и др.

 

До този момент

през НЗИС са издадени и над 5 млн. електронни направления

От тях близо 2.8 млн. са направления за лабораторни изследвания. За по-малко от 3 месеца, откакто бяха въведени новите функционалности на системата, са издадени почти 2 млн. направления за специалист, над 190 000 документа за високоспециализирани дейности и 100 000 направления за медицинска експертиза. За по-малко от месец са издадени над 200 000 електронни направления за хоспитализация, като средно на ден се регистрират по над 10 000 електронни документа. С модула за е-хоспитализации работят над 350 лечебни заведения.

За по-малко от 2 години „Информационно обслужване“ АД създаде чаканите повече от 20 години основни системи за електронизирането на процесите в извънболничната и болничната помощ, с което на практика бе поставено началото на електронното здравеопазване в България,

каза изпълнителния директор Ивайло Филипов.Според него до края на годината се очаква да бъде изцяло обновено електронното медицинско досие на пациента чрез достъп през браузър, пускане на мобилно приложение, въвеждане на е-пациентски лист, дентални услуги, нови регистри и номенклатури и други функционалности.

Коментари