Публикация

Дискусия за лекари: Заплатите са несправедливи, дори унизителни!

Дискусия за лекари: Заплатите са несправедливи, дори унизителни!

Заплатите на лекарите и останалите медици в България са далеч от това, което те смятат за справедливо възнаграждения за положения труд. Това става ясно от коментарите в дискусията „Кога и как ще имаме адекватни заплати в здравеопазването“. В нея участват близо 550 медицински специалисти. Основните въпроси, които се дискутират са:  

  • Какви са очакванията за достойно заплащане на медицинския труд? 
  • Какво трябва да е съотношението на заплатите на лекари, медицински сестри, санитари? 
  • Коя е най-голямата несправедливост при възнагражденията в здравната система? 


Според лекарите именно адекватното остойностяване на техния труд стои в началото на всяка една здравна реформа. Тази мярка ще реши огромна част от проблемите в здравеопазването.  

В момента обаче възнагражденията са срамно ниски, казват медиците.  

„Работя в АГ медицински център. Срам ме е от моята заплата. Срам ме е от децата, от магазинерките, от колегите и в други области на разбитата ни здравна система…вероятни ние трябва да излезем на протести за достоен живот, обеднени с цялото недоволно общество“, пише специалист по акушерство и гинекология от Бургас. 

Исканият за протести се забелязват в коментарите на още няколко медици, които смятат, че това е единствения начин да се преборят за адекватно заплащане. 

„Личното ми мнение е, че докато здравната политика е в позиция на просяк, който моли за някой лев, "че живота е поскъпнал и т.н." ще си останем просяци… Единствената смислена реформа би била да персонализираме здравните услуги според вноските на ползвателите - т.е. колкото средства си внесъл - толкова грижа получаваш: няма по-надежден, неподкупен и изискващ качество коректор от самия потребител“, смята специалист по психиатрия от София.  

 

Негови колеги коментират, че са съгласни с това предложение. По думите им, така е в цивилизованите държави – има

пакети за минимални здравни грижи

и допълнителни, които са спрямо вноските, направени от пациента.  

„Заплатите на медицинските специалисти като започнете от сестри, фелдшери, парамедици и лекари в болничната и извънболничната помощ са неадекватни ниски, обидно ниски дори. Тъжното е че тази факти през годините се повтарят като мантра много години по ред, но нито МЗ, нито Синдикатите, нито дори ние участниците сме проактивни, последователни единни в отстояване на исканията си за достойно и справедливо заплащане. Няма нищо срамно българските специалисти да искат труда им да се заплаща от НЗОК… Добра идея би било да се въведе базисна заплата в сектора за съответните специалисти, която да е обвързана с минимална заплата и индекса на инфлация. Към това като се добави степен на квалификация, следдипломно обучение и допълнителни курсове за квалификация би могло да се намалят големите различия във възнагражденията в сектора“, коментира общопрактикуващ лекар от Пазарджик.  


Кардиолог от Бургас отбелязва, че заплатите зависят до голяма степен от доброто управление на лечебните заведения: 

„Когато започнат да се управляват адекватно ДКЦ-та и УМБАЛ-ове (от хора не с медицинско, а икономическо образование разбира се), тогава ще има адекватно заплащане. Все пак говорим за търговски дружества, колеги и мисля че успешно разпределение на разходната част (към които спадат заплатите) трябва да бъде в ръцете на опитни хора от бизнес средите, а не лекари. Трябва да разберем, че здравната услуга има своята себестойност (т.е. говорим за бизнес за милиарди) и този приход следва да покрие и подсигури бюджета на всяко здравно заведение. Единствено адекватно управляваното дружество може да осигури качествена услуга, т.е. да бъде конкурентно на останалите в бранша. Говорим за изцяло икономически механизми, а не просто някой да даде едни пари за заплати, още по-малко държавата!“ 

В отговор специалист по белодробни болести коментира:  

„Такива "икономисти" ще бъдат поредните кърлежи в лечебните заведения. За справка - вижте състоянието на МБАЛББ "Св София", където шефът е "икономист". Иначе, за мениджърските качества на болничните шефове има още много да се желае. И не мога да разбера, защо доказани некадърници не биват отстранявани своевременно от принципалите на болниците  


„Адекватни заплати няма да има, това е сигурно! "Адекватни" заплати ще има за всички приближени на изпълнителни директори на лечебните заведения. Няколко прости неща, които да дадат начало на  по-смислено заплащане на "простите" специалистите по здравни грижи, които не се учили! Премахване на клас прослужено време! Разделяне на медицинските специалисти на поне три  нива спрямо квалификацията и уменията, не спрямо прослуженото време. Промяна на чл. 68 от ЗЛЗ , за назначаване на "началници" на лечебните заведения. Временно изпълняващ длъжността "началник "да може да се заема само след обявен конкурс, на който не е избран " началник" и то за определен времеви интервал. Парите на лекарите и сестрите да не са в обща "каца".  Докато са -  за сестрите, лаборантите и т. н. няма да има. Ще се повтаря едно и също: Вие сте прости и не сте учили! Намаляване  на правата на директорите на лечебните заведения да определят работните заплати на персонала. Видно е, че всички искат много пари и то веднага. Никой не обвързва качеството на услугата със заплащането! Работната заплата трябва да е произведение от квалификацията на кадрите и обема на извършените медицински услуги“, каза рентгенов лаборант от Пловдив.  

Интересно е мнението на хирург от Велико Търново, който описва

как е решен проблемът със възнагражденията в Полша: 

„Вижте Полша. Тя приложи тези мерки и лекарите ѝ започнаха да се завръщат от Запада. Първо: Политиците приемат стратегия за развитие на системата на здравеопазване за десет години, като се приема консенсуса, и никой, и по никакъв повод няма да прави "подобрения" в нея. За всяка една финансова година се прави строг отчет пред Парламента! А неспазването се наказва сурово, не като сегашната ситуация с домашното насилие, сигналите и отнемане на живот. И така, с помощ от ЕС и под надзора на наши и европейски лекари и икономисти, се започва. Като начало се разделят болнична и доболнична помощ. Създава се Национална Служба по Спешна Медицинска Помощ. Тя е в Администрация "Обществена Безопасност" или Национална Сигурност, където впрочем е мястото ѝ. Тя се "състои" от четири нива специалисти - "Спасители", онези, пристигнали на мястото на инцидента. Това са пожарникари и полицаи. Медицински Техник - това е един от "екипажа" на реанимобилите. Следва Усъвършенствания Медицински Техник, с медицинска насоченост образовани и сертифицирани, по подобие на тези в армията специалисти. Медицински Диспечер - лицето, осъществяващо медицинския триаж!, и на върха - парамедикът, специалист с три годишно образование в системата на здравните грижи!, сертифициран и лицензиран, за да се предпазва обществеността от попълзновения на откровени неграмотници и бездарници. С подновяване на серификацията на всеки две години! За заплащане 30 до 40 000 на година след данъци и осигуровки. Медицинският надзор се осъществява от лекарски асистенти, или фелдшерите, което в превод от немски значи военно-полеви хирург. Техните заплати са от 35 - 45 000 след данъци на година. Там, в този диапазон са и заплатите на медицинските сестри. На операционните и тези в интензивните отделения - реанимация, ИКО, Спешно Приемно Отделение са сигнификантно по-високи, до 55 000 на година след данъци. Всички тези длъжности са с възможност за продължително медицинско образование до заветното Доктор по Медицина. За да се работи като лекар, са необходими два изпита, първият след втората година. Нека бъде наречен "Изпит за придобиване на Лиценз за Лекарска Практика на територията на Република България Първа Стъпка." Втората стъпка е след четвъртата година. Заедно с теоретичните се доказват и практически умения: ЕКГ, BLS, ALS, ALSP. Без тези изпити е невъзможно да се практикува лекарската професия в България. А за чужденците има и изпит по език - правопис, правоговор, четене с разбиране и писане. А дипломиралите се МД, стартират с начална компенсация от 50 000 на година след данъци и осигуровки. Специализацията се организира на разменен принцип - показалите висок успех избират къде и какво да специализират. Например Обща Хирургия - шест години. В края на петата след изпит е удостоен с "Годен за допускане до Държавен Изпит пред Държавна Изпитна Комисия." Одобрените специалисти започват работа като свободни професии или като Щатни хирурзи в Клиниките на Университетските Болници. Щатните са със заплати от 65 000 до 99 000. Университетските професори са с повече компенсации. Така предложената Реформа в Полша може да се  види в глобалната мрежа“.  

Специалист по акушерство и гинекология от София пък изрежда следния няколко точки, за

да се постигне адекватно заплащане: 

  1. Остойностяване на труда - според изисквания и резултати; 
  2. Пълна събираемост на здравните осигуровки; 
  3. Повишаване на здравно осигурителните вноски /но не на първо място/; 
  4. Абсолютен контрол върху извършената дейност не само по количествени, но и по качествени показатели; 
  5. Диференциация на заплащането за положен труд и разумна категоризация на звената в здравеопазването; 
  6. Достойно заплащане за извънреден труд , Достойно заплащане за нощен труд, и труд положен в празнични дни. 

„Предлагам да се помисли върху модела на учителите – г-жа Янка Такева постигна най доброто за тях - ежегодната индексация на учителските заплати, което доведе за 9 години заплатите им да се удвоят - ето Ви един практически съвет, който работи в друга област на социалния живот и труд“, казва още той.  

Централна тема в дискусията се очертава получаването на допълнителни възнаградения  по време на COVID пандемията. Голяма част от коментиращите споделят, че в доболничната помощ не са получили никакви средства. Някои от лекарите споделят, че не се водят за практикуващи на първа линия, но въпреки това са се сблъскали със заразени пациенти, в резултат на което самите те са се разболели от опасния вирус.  


Всички коментари по темата с възнагражденията можете да видите в дискусията, която все още е в своя разгар.  

 

По публикацията работи Бойко Бонев

Коментари

за звената на ЦСМП - ФСМП категорично настоявам за диференциация - 1.Лекар, 2.Лекарски асистент, 3. Филдшер, 4. Медицинска сестра, 5. Шофьор/първи и единствен помошник на ПП екипите - отговарящ за живота и здравето на екипа и пациента, както и за материалната част,
6 Санитар - хигиенист.

модела на учителите – г-жа Янка Такева постигна най доброто за тях - ежегодната индексация на учителските заплати, което доведе за 9 години заплатите им да се удвоят - ето Ви един практически съвет, който работи в друга област на социалния живот и труд. Работната заплата трябва да е произведение от квалификацията на кадрите и обема на извършените медицински услуги заплащането да бъде свързано с  положен труд и разумна категоризация на звената в здравеопазването. Конкретно за звената на ЦСМП - ФСМП категорично настоявам за диференциация - 1.Лекар, 2.Лекарски асистент, 3. Филдшер, 4. Медицинска сестра, 5. Шофьор/първи и единствен помошник на ПП екипите - отговарящ за живота и здравето на екипа и пациента, както и за материалната част, 

6 Санитар - хигиенист.

Да ще баба даще, да ще, но кога ще? Само си чешаме езиците. При тая система друго освен сегашното положение няма как да стане. Факт е, че никой не мисли за смяна на системата, а как да се уреди в сегашната. До като със закон не се премахне Задължителното здравно осигуряване все ще си е така. Обществените фондове раждат корупция и за това са примамки и за тези, които ги организират, и за тези, които ги администрират, и за привилегированите ползватели. Другите духат супата, а медиците, които не са привилегировани и таратора.

Съгласна съм напълно , макар и вече пенсионирана , с почти всичко изложено от колегите . Мнението ми е , че у нас здравна реформа не може да има , докато на колегите не се обясни къде се корени това негативно отношение към българските медици - лекари , фелшери , специалисти по здравни грижи , лаборанти , рехабилитатори .....
Колеги , направете си труда , намерете и прочетете статията , към която ви изпращам линк. Не може до 1990 г лекарят дя членува в един и същ профсъюз с теляци , хигиенисти на общ.тоалетни , ,бръснари , фризььори - нямам нищо против техните професии , но едно от първите неща , с които се заема "народната власт " е да ликвидира " неравенството " ! Но по-добре четете ....


https://nauka.bg/profesionalni-sayuzi-sdrujeniya-balgarskoto-zdraveopazvane-perioda-1944-1990-2/

Лично мнение. НИКОГА...