Публикация

Специални медицински грижи за активно спортуващите ученици в Пловдив

Специални медицински грижи за активно спортуващите ученици в Пловдив

За началото на учебната година – 15 септември, Община Пловдив осигурява безплатен и равен достъп на всички активно спортуващи ученици от града до комплексно медицинско обслужване в бившия Спортен диспансер.

Целта е превенция на здравето

За децата това включва консултации и изследвания от специалисти по спортна медицина, а целта е превенция на здравето – ранно откриване на заболяванията и предотвратяване на инциденти, посочи управителят на бившия Спортен диспансер – Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1  - Пловдив, д-р Влатко Глигоров, дм. 

Отпуснати са 68 500 лв., които ще бъдат усвоени за 2 години

Лечебното заведение ще изпълнява 2-годишната програма, за която Общинският съвет гласува 68 500 лв. След прегледите тийнейджърите ще получават и заверка на здравните си книжки.

 

Д-р Глигоров, дм припомни, че до този момент достъп до такъв тип специализирано обслужване са имали единствено възпитаниците на Спортното училище “Васил Левски“ в Пловдив. С новата програма обхватът се разширява и това е постигнато със съдействието на общинския съветник д-р Веселка Христамян и подкрепата на Кмета, г-н Здравко Димитров.

Спортният диспансер е на печалба за първи път от 20 г. насам

За първи път от почти 20 г. бившият Спортен диспансер излезе на печалба 49 000 лв, сочи междинен финансов доклад, представен на Балансова комисия в общината. Резултатите се дължат на въведените от мениджърския екипа строги антикризисни мерки както и на отличната реорганизация в процеса на работа.

Центърът подписа договор с „Групама застраховане“

Отличните постижения веднага бяха оценени от една от  най-големите европейски застрахователна компания, която работи в България - „Групама застраховане“ ЕАД, с която днес управителят д-р Глигоров, дм подписа договор за медицинско обслужване на пациенти с допълнително медицинско осигуряване с акцент върху рехабилитация и физиотерапия.

Коментари