Публикация

Биоразнообразието - щит срещу инфекции

Експерти от Ню Йорк установиха, че намаленото биоразнообразие в един или друг район е съпроводено с увеличения брой на животните, носители на опасни за човека инфекции. Това би могло да доведе до епидемии от заболявания на планетата.


Според изследователите популацията на видовете, които притежават добра имунна система, но бавно се размножават, служи като своеобразен буфер, предпазващ екосистемите от разпространението на вируси, бактерии и микроорганизми.

Животните, които нямат високо ниво на имунитет, но бързо се размножават, започват да доминират, което ги прави носители на заболявания.

Учените демонстрирали как сниженото биологично разнообразие на птиците е съпроводено с увеличения брой на носителите на вируса на западнонилския енцефалит, който се предава от комари.

Коментари