Публикация

Биоразнообразието - щит срещу инфекции

Според изследователите популацията на видовете, които притежават добра имунна система, но бавно се размножават, служи като своеобразен буфер, предпазващ екосистемите от разпространението на вируси, бактерии и микроорганизми.

Животните, които нямат високо ниво на имунитет, но бързо се размножават, започват да доминират, което ги прави носители на заболявания.

Учените демонстрирали как сниженото биологично разнообразие на птиците е съпроводено с увеличения брой на носителите на вируса на западнонилския енцефалит, който се предава от комари.

Коментари