Публикация

EPSA Mentoring Project 2022-2023: Open Call for Mentors

EPSA Mentoring Project 2022-2023: Open Call for Mentors

Здравейте,

 

Аз съм Александър Митев, Professional Affairs Coordinator към EPSA - European Pharmaceutical Students’ Association (Европейска Фармацевтична Студентска Асоциация).

 

От името на EPSA се обръщам към фармацевтите, които биха желали да станат част от нашия Mentoring Project (Проект за Менторство) като МЕНТОРИ.

EPSA Mentoring Project Logo

Mentoring Project е 6-месечна програма, която цели да създаде връзка между професионалния свят и студентството, като дава възможност на студентите да придобият по-широки представи за поле, за което искат да научат повече - или в което са избрали да се развиват, както и им се предоставя възможност в рамките на тези 6 месеца да преминат различни обучения, организирани от EPSA. Проектът започва официално през м. декември и още от самото начало студентите започват да работят по своето професионално развитие:

 

• Ежемесечно се организират срещи с Ментора (един път месечно е препоръчаният минимум), които могат да са през различни платформи - по преценка на Ментора и на студента;

 

• Студентите преминават през различни обучения през този 6-месечен период;

 

• Всеки студент трябва да попълни т.нар. Индивидуален План за Развитие (Individual Development Plan), който детайлно описва извършените от него дейности и постижения през 6-месечния период;

 

• За студентите се организират набор от онлайн и присъствени събития, чрез които имат възможността да се срещнат с фармацевти от различни области на фармацията, да получат допълнителна информация за различни възможности и т.н.

 

Всеки Ментор може да избере колко студенти би желал да приеме.

 

Тъй като проектът е международен и обхваща Европа, работният език е английски език.

 

 

За повече информация

 

Кандидатстване за Ментори

 

 


Поздрави,

Александър Митев

EPSA Professional Affairs Coordinator 2022-2023

Коментари