Публикация

МЗ предлага от 1 ноември лекарствата на бели рецепти да се изписват или електронно, или на хартиен носител

МЗ предлага от 1 ноември лекарствата на бели рецепти да се изписват или електронно, или на хартиен носител

Предложената промяна, приета единодушно от Ръководството на МЗ, ще даде възможността от 1 ноември 2022 г., лекарствата, които се изписват на бяла рецепта, да бъдат отпускани и електронно, и на хартиен носител.

 

Основание за промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти бяха получените десетки сигнали за затруднения от страна на медицинските специалисти, които нямат сключен договор с НЗОК и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение.

 

Целта на предложения проект е да се даде възможност на всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти на рецептурни бланки с бял цвят както електронно, така и на хартиен носител.

 

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. В нито една държава членка на ЕС, с изключение на Естония, няма категорично задължение лекарства да се изписват единствено на електронни рецепти. В цялата европейска практика се допускат двата вида предписване.

 

Ако предложените промени бъдат приети, лекарствените продукти ще могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител. Така ще се осигури и гарантира пълният достъп на населението до лекарствени продукти, включително няма да бъде ограничена възможността за предписване на лекарствени продукти при домашно посещение от страна на лекар.

 

Предложенията за промени в Наредба № 4 са публикувани за 30-дневно обществено обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването.

Коментари

Одобрявам напълно предложението и се надявам да бъде прието.

И да и не като се има предвид другите документи ще е пак ад

Електронната рецепта трябва да има алтернатива иначе и лекари и пациенти стават заложник на техническата изправност на интернета и/или на компютъра или смартфона. 

Ако хартиената рецепта се вкара от фармацевта в ел досие на пациента тя веднага ще замести електронната.

Не мога да повярвам ! Най-после да видя пример за интегративно мислене (т.е. и едното, и другото)  при чиновници ! Това трябва да се запише със златни букви в аналите, ако разбира се, се случи.

Разумното решение според мен е да съществуват и двата варианта рецепти.

Обикновенно чиновниците изненадват с глупости, губещи времето на лекаря, А сега се изненадвам от нещо умно.