Публикация

В ИСУЛ представят иновативна модификация на тънкоиглена аспирационна биопсия

В ИСУЛ представят иновативна модификация на тънкоиглена аспирационна биопсия

Иновативна модификация на тънкоиглена аспирационна биопсия, подобряваща диагностиката при тумори, ще бъде представена от нейния автор - д-р Йордан Спирдонов, специалист по Образна диагностика в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. 

 

Събитието ще се състои на 13 септември (вторник) 2022 г. от 14:30 часа в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” в Аулата на Клиниката по гастроентерология – ет. 2, основна сграда. Д-р Спирдонов нагледно ще покаже предимствата на подобрения метод.

Модификацията позволява вземане на до 5.5 пъти повече цитологичен материал

в сравнение със стандартните техники. Тази уникална иновация значително ще подобри диагностиката при рак на млечната,  щитовидната жлеза и тумори с друга локализация.

 

Откритието е иновация в световната медицина и с негова помощ се очаква опасността от фалшиво отрицателни резултати и необходимостта от повторна интервенция значително да намалеят.  

 

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. Като първа, най-малко травматична, стъпка  в диагностиката на карцинома на млечната и щитовидната жлеза се приема тънкоиглената аспирационна биопсия. Посредством нея се взема клетъчен материал от болестния участък за микроскопско изследване. Основен недостатък на метода е, че много често се налага повторна биопсия поради недостатъчно количество на взетия материал или при съмнение за фалшиво отрицателен резултат.

Кой е д-р Йордан Спирдонов?

Д-р Йордан Спирдонов, д.м. е специалист по образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Той е съавтор на "Атлас по ултразвукова диагностика", предназначен за специалисти, и автор на глава „Образната диагноситка“ в наръчника  " Фамилна медицина" 2000 за  общопрактикуващи лекари. Заедно с д-р Иво Гергов от УСБАЛ по онкология София водят към МУ-София курса по образна диагностика на млечните жлези на лекари с придобита специалност „Образна диагностика”.

 

Усилията на д-р Спирдонов са насочени към ранна диагностика на рака на млечната жлеза, включващи всички образни методи, включително и ядрено-магнитен резонанс. Приставката за скенер на тяло, подобряваща диагностиката на рака на млечните жлези, която беше изобретена от него, е призната и от световната медицинска общност. Това беше и поводът през миналата година д-р Спирдонов да бъде награден с едно от най-големите отличия на Българския лекарски съюз  за  Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники.

Коментари