Публикация

Личните лекари срещу предлаганите от финансистите цени и обеми

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изрази несъгласие с предлагания от финансовото министерство вариант на цени и обеми в първичната медицинска помощ.


Според организацията планираният брой прегледи по различни направления е сериозно завишен, така че да се формира скрит остатък в бюджета за първична извънболнична медицинска помощ, който може да бъде пренасочван за други цели. 

От състоялите се до този момент заседания на Консултативния съвет към Министерството на финансите няма задоволителни резултати както за лекарите, така и за пациентите, изтъква НСОПЛБ в открито писмо.

Единствен представител в Консултативния съвет към Министерството на финансите е председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов. Във връзка с определянето на цени, обеми и методика на заплащане в първичната помощ за 2011 г. чрез него и пряко до Консултативния съвет от сдружението са изпратени анализ и предложения, които не са били приети.

На заседанието на Консултативния съвет на 7 декември от финансовото министерство е предложена еднаква цена за профилактичните прегледи за хората под и над 18 години – 8 лева, за диспансерен преглед – 7,50 лв., за имунизация при деца - 4,00 лв., за „Майчино здравеопазване” - 5,00 лв.
Запазват се сериозно завишените обеми (брой прегледи), които първоначално са предложили от МФ.

Премахва се първоначално заложеното минимално увеличение на т.нар. капитация. Не се приема въвеждането на предлаганата от нас нова методика на заплащане чрез коефициент за диспансеризация и квалификация и др., изтъква в позицията си НСОПЛБ.

В писмо до д-р Райчинов сдружението настоява председателят на БЛС да отстоява интересите на лекарите и да иска преразглеждане на позицията на финансовото министерство.

Коментари