Публикация

Пилотен проект за въвеждане на телемедицина в българските училища

Пилотен проект за въвеждане на телемедицина в българските училища

Възможностите на телемедицината в училищна среда чрез презентацията на пилотен проект, реализиран в 55 СУ „Петко Каравелов”, представиха министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.

Целта на проекта

е изграждането и поддържането на комуникационна свързаност между здравни кабинети в училищата и лечебни заведения, чрез което в случай на необходимост да бъде осигурена навременна медицинска помощ, информира здравното министерство.

„Убеден съм, че този проект ще бъде надграден и възможностите на телемедицината ще се ползват във всички училища. Амбицията на екипа ми е до един месец да финализираме документите, свързани с телемедицината в училищна среда, което е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост“, посочи здравният министър.

Той беше категоричен, че проектът е от изключително значение за опазване здравето на ученици и учители в контекста на необходимостта от навременно оказване на медицинска помощ, в т.ч. чрез консултация и диагностика. Недостигът на медицински кадри в училищата е друга причина, обуславяща необходимостта от въвеждането на комуникационна свързаност между здравните кабинети на територията на училищата и лечебни заведения.


Образователният министър проф. Сашо Пенов подчерта, че

пилотният проект е със срок на действие 3 месеца

като за реализацията му държавата не е изразходвала финансов ресурс. На този етап проектът се реализира в четири столични училища - 55 СУ „Петко Каравелов“, 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, ПГТЕ „Хенри Форд“ и II АЕГ „Томас Джеферсън“, а лечебните заведения, включени в проекта, са УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Св. Анна“.


По думите на образователния министър последващото развитие на проекта ще бъде съобразено с мерките, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост.


„Училищата, които участват в проекта, могат по всяко време да се свържат със съответното лечебно заведение, да бъде извършена консултация и да се вземе решение как да се процедира по-нататък – необходимо ли е изпращането на спешен медицински екип, следва ли детето да бъде насочено към болница, към общопрактикуващия лекар или друго“, обясни министърът на здравеопазването д-р Меджидиев.


Tой посочи, че

телемедицината в училищата функционира в редица европейски държави

В тази връзка усилията на служебния кабинет са насочени към въвеждането ѝ и у нас, включително и в училищата, намиращи се в труднодостъпни и отдалечени райони, където достъпът до навременна медицинска помощ е затруднен.

Коментари