Публикация

Мащабно проучване потвърди ефективността на хомеопатията при COVID-19

Мащабно проучване потвърди ефективността на хомеопатията при COVID-19

Сред големите предизвикателства, които продължават да бъдат актуални до днес, е намирането на специфично лечение на SARS-CoV-2 инфекцията. Въпреки че през годините се използваха много различни терапевтични възможности - антималарийни, антивирусни, антибактериални, антихелминтни, ХИВ лекарства, стероиди, нито една от тях не показа еднозначен успех и към момента все още няма антивирусно средство, специфично за COVID-19.

 

Докато една част от медицинската общност разчиташе основно на тези конвенционални медикаменти, за друга комплементарната медицина и в частност включването на хомеопатия в терапията се оказа по-успешният подход.

 

Историята неведнъж е показала, че приложението на хомеопатични лекарства по време на епидемии дава много добри резултати. Впечатляващи резултати са отчитани при холера, Испански грип, Денга, Чикунгуня, синдром на остър енцефалит и др. Вече са налице и все повече данни, представящи възможностите на хомеопатията в настоящата пандемия от COVID-19.  

 

Допълнителното индивидуализирано хомеопатично лечение, интегрирано със стандартна терапия, води до по-добри клинични резултати при пациенти с COVID-19 и по-ранно възстановяване.

 

Това е изводът от голямо международно плацебо-контролирано проучване, проведено в болницата Chirayu в Индия в периода юли-октомври 2020 г. - малко след началото на пандемията, когато инфекцията протичаше с тежка симптоматика, често водеща до усложнения и фатален край.

 

В изследването са включени 300 рандомизирани пациенти от двата пола, на възраст 18-80 години с лека до тежка форма на заболяването. Те са определени за лечение на COVID-19 на базата на положителен PCR тест. Периодът на проследяване е 10 дни.

 

Пациентите са разделени в 2 групи. На 151 от тях е назначена стандартна терапия според държавния протокол за лечение на COVID-19 в болницата + хомеопатия, избрана въз основа на съвкупността от симптоми (СТ+Х), а на останалите 149 - стандартна терапия + плацебо (СТ+П).

 

Стандартната терапия включва симптоматично лечение на кашлица, болка и други според симптомите на пациента, антибактериално, антихипертензивно, антидиабетно и други лечения според нуждите на отделния случай.

 

Сред използваните хомеопатични лекарства са Arsenicum album, Bryonia alba, Phosphorus, Gelsemium, Rhus Toxicodendron, Natrum muriaticum, Nux vomica, Belladonna, Carbo vegetabilis и др.  

 

На пациентите в плацебо групата са прилагани импрегнирани захарозни глобули с етилов алкохол без сукусиране ((90%, v/v) (плацебо)).

 

От изследването са изключени пациентите с тежки сърдечни, белодробни, бъбречни, мозъчни, кръвни  или други важни системни заболявания, пациенти на вентилационна поддръжка, имунокомпрометирани пациенти (видно от медицинската им история), бременни жени и кърмещи майки, както и пациенти, считани от изследователите за неспособни или неподходящи да завършат проучването.

 

Значима разлика в терапевтичния ефект в полза на индивидуализираната хомеопатична терапия сочат резултатите.

 

В групата, лекувана и с хомеопатия, времето до клинично възстановяване е около 2 дни по-рано от това на групата, лекувана със стандартна терапия и плацебо.

 

Фебрилитетът отзвучава с 20 часа по-рано при пациентите, приемащи индивидуализирана хомеопатична терапия към стандартното лечение, отколкото при болните от другата група.

 

Разликите в степента на клинично възстановяване също са впечатляващи:

  • На 10-ия ден от лечението 75,5% от пациентите в хомеопатичната група са се възстановили в сравнение с 36,91% в контролната група. Динамиката на регресията на симптомите показва 8 пъти по-висок шанс за възстановяване при пациентите с хомеопатично лечение отколкото другата наблюдавана група.
  • Диспнеята е овладяна при 60,66% от хомеопатичната група и при 29,73% от контролната група. Главоболието – при 84,09% от хомеопатичната група в сравнение с 78,13% от контролната. Кашлицата – при 64,63% от хомеопатичната група и при 33,33% от контролната. Умората – при 68,57% от хомеопатичната група и при 21,82% от контролната. Експекторацията е овладяна при 85,29% от групата със стандартно лечение и хомеопатия, а в групата със стандартно лечение и плацебо само при 21,05% от пациентите.

Още детайли от изследването можете да видите в прикачения файл. 

 

Част от хомеопатичните лекарства, довели до тези положителни резултати, са Bryonia alba, Gelsemium, Phosphorus. Те са и част от дизайна на респираторното антивирусно лекарство Инфлуцид, което вече затвърди своето място в лечението на COVID-19 в България.

 

Ефективността на Инфлуцид при SARS-CoV-2 бе обект на наблюдение в периода септември-декември 2021 г., когато водещ бе щамът Делта. Инфлуцид бе част от комплексната терапия на COVID-19, която 97 лекари от 38 населени места в България назначиха на своите общо 949 пациенти. В края на терапевтичния период при 97% от пациентите настъпи съществено подобрение, като 41% напълно се възстановиха. Можете да се запознаете по-подробно с изследването тук.

 

Инфлуцид може да бъде неизменна част от успешната терапия не само на SARS-CoV-2 вируси, но и на грипни А и В  и други респираторни вируси, защото съчетава:

 

  • антивирусна активност;
  • цитопротективно действие;
  • имуномодулиращ и противовъзпалителен ефект;
  • благоприятен профил на безопасност.

Инфлуцид е ефективен във всяка фаза на боледуването:

  • При остро състояние възрастни приемат по 1 табл. на всеки час, а деца под 12 г. – по 1 табл. на всеки 2 часа.
  • След подобрение на симптомите – 3х1 табл. дневно за още 1 седмица, а след COVID-19 – за още 1 месец.
  • За защита Инфлуцид се приема в дозировка 3х1 табл. на ден в продължение на 1 месец.

Прикачени файлове

Kakvi sa vyzmojnostite na homeopat...

Коментари

Лично мнение. След като Франция, в която има много мащабно развитие на хомеопатията, с традиции от много време,  в последните 2-3 години се борят само и само да им дадат малко гласност, какво да приказваме повече. Франция официално ги отрече, е,  те продължават да работят, но са заклеймени. Какво повече да се коментира... Лично аз ги харесвам, защото цитират проучвания и техни резултати, но срещу официалната държавна машина трудно се бори. Да не ви обременявам с видни имена там и още факти...