Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2022 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Актуално интервю

Единен и базиран на доказателства научен подход към изследването и анализа на общественото здраве. Д-р Добрин Кръшков

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Анализ на пандемията от КОВИД-19 в област „София-град“ за периода 2020-2021. Д. Пенчев, Р. Златанова-Великова

2.    Оценка на въздействията на пандемията с COVID-19 върху емоционалния статус и благополучието на населението. Цв. Михайлова, Д. Тодорова, Евг. Иванов, Св. Гаров, Св. Шумарова, Ант. Трендафилова

3.    Създаване на инструмент за превенция и първична здравна помощ в общините Крумовград и Момчилград. Г. Павлова

4.    Грешките в лечебно-диагностичния процес – мнението на пациентите. Ев. Велева, Ив. Чавкова

5.    Етични аспекти на съвременното трудово здравеопазване. Ив. Митева

6.    Оценка на качеството на обучение по време на преддипломния стаж в Медицински Университет - София от студентите. В. Кирков, Р. Златанова-Великова, Ал. Воденичарова, Н. Левенти

7.    Оценка на възможността за бърза и точна диагностика на транстиретинова амилоидна кардиомиопатия в България с протокол за поведение. М. Господинова, Н. Джафер

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Оценка на разходите за обществено здравеопазване в Централна и Източна Европа. Св. Ценов, М. Манова, Ал. Савова

2.    Регулаторни изисквания при разрешаването за употреба на биоподобни лекарствени продукти. В. Копанаров, Д. Милков, Т. Бенишева, Р. Найденова-Тюнел

3.    Фармацевтът и Ковид пандемията. Ст. Пъпанов, T. Стойчева, Б. Торниова, Ек. Петкова, Д. Кирева, П. Каснакова, Л. Стоилова

4.    Специфики на националните политики, свързани с лечението на остеопороза в Европейския съюз. Св. Ценов

 

Новини и събития

1.    Клипинг

2.    Предстоящи през 2022 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика. 

3.    Международен годишен конгрес на Българска асоциация за лекарствена информация 2022

4.    90-годишен юбилей на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали

5.    Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн е новият председател на Съвета на Ректорите

 

В близък план

Проф. Александър Златков

Коментари