Публикация

ONE-YEAR LEVEL OF SUSTAINED LOW ACTIVITY OF RHEUMATOID ARTHRITIS AND OVERWEIGHT/ OBESITY: DATA FROM REAL CLINICAL PRACTICE

Последните препоръки на EULAR ( за поведение при пациенти с ревматоиден артрит)  са категорични, че ремисията или поне ниската активност на заболяването  трябва да бъде цел за всеки пациент за възможно най-дълго време (1).
Данните от реалната клинична практика показват, че лечението според съвременните препоръки води до относително ниско ниво на целевия терапевтичен резултат (2). В реалния живот пациентите с РА често имат поне още един съпътстващо състояние или заболяване. Те от своя страна значително влияят върху стойностите на съставните мерки, с които определяме терапевтичния резултат при лечението на РА. Затлъстяването е често срещана съпътстваща патология. Налични са доказателства, че по-големият ИТМ прави по-трудно постигането и поддържането на целеви терапевтичен резултат (3)

Цел:  Да се определи нивото на една година ниска активност в резултат на лечение с биологични лекарства и въздействието на наднормено тегло/затлъстяване.

Изводи
Една година ниска активност на РA рядко се постига в реални клинични условия Наднорменото тегло и затлъстяването правят тази цел още по-трудна. При тези пациенти лечението с IL 6 i изглежда е по-добрият избор

Прикачени файлове

Poster_WCO (3.11.21).pdf

Коментари