Публикация

Проект „Здравеопазване на колела” в помощ на жителите на 10 села

В периода октомври – декември сдружение „Деветашко плато” и Регионалният съюз на болниците „Стара планина” реализираха проекта „Здравеопазване на колела”.


Той обхвана 10 села на Деветашкото плато – Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци.

Инициативата стана факт с подкрепата на Институт „Отворено общество” – София, и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Проектът включва няколко основни дейности: разработване на информационна брошура за най-често срещаните заболявания при възрастни хора (над 60 години), провеждане на здравни беседи за тези заболявания в селата и профилактични прегледи.

След разработването и отпечатването на брошурата през ноември бяха организирани беседите в селата, в които общопрактикуващи лекари от общините Летница, Ловеч и Севлиево говореха за най-рисковите заболявания, техните симптоми и как трябва да се реагира при наличието им. Беседите се радваха на сериозен интерес от страна на хората – общият им брой в десетте села надхвърли 280 души. Всички те изразиха благодарност и много висока оценка за достъпния език на брошурите и беседите и за професионалните отговори, които получиха на въпросите, които ги вълнуваха.
 
След това, по заявки на желаещите, бяха проведени безплатни специализирани прегледи в селата. Кардиолози, невролози и онколози от болниците в Габрово, Ловеч и Троян обиколиха района и прегледаха общо 447 души.

Като заключение днес в Троян ще се проведе кръгла маса, на която да се представят резултатите от прегледите, да се обсъди здравословното състояние на хората в района на Деветашкото плато и да се дискутират предложения за подобряване на достъпа на малките населени места до адекватна медицинска помощ.

За участие са поканени представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални структури, лекари-специалисти от болниците, членки на РСБ „Стара планина”, които извършиха профилактичните прегледи,  кметовете на селата, в които се реализира проектът, местни и национални медии.

Един от изводите е, че не винаги финансите са пречка за достъпа до здравни услуги. Нужна е воля, интерес и добра организация.Коментари