Публикация

Кампания за по-добри услуги и защита правата на хората с алцхаймер

В България над 100 хил. души са засегнати от различни форми на деменции, като почти половината от тях са с болест на Алцхаймер.


По случай Международния ден на правата на човека - 10 декември, фондация „Състрадание Алцхаймер” и гражданско сдружение „Алцхаймер България” призовават за по-добра защита на социално-икономическите и здравните права на болните от алцхаймер и деменция и техните семейства у нас.

В рамките на застъпническата кампания „Няма време за губене”, с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Института „Отворено общество” – София, двете организации обединяват усилията си за повишаване обществената чувствителност по проблемите на болните и техните семейства и за предложения за адекватна защита на правата им, за качествени и достъпни социални и здравни услуги в България.

„Въпреки че засегнатите от болестта имат редица права като основни граждански права и свободи, правото на социална закрила и на адекватен стандарт на живот, правото на здраве и качествени здравни услуги и правата на възрастните хора, те са жертва на дискриминация и нямат ефективен достъп до изброените права”, посочват двете организации.

В България лекарствата за домашно лечение на хората с болест на Алцхаймер и сходни заболявания не се реимбурсират. Липсват и адекватни социални политики и услуги за болните и техните семейства

Фондация „Състрадание Алцхаймер” и сдружение „Алцхаймер България” призовават институциите за прекратяване на дискриминационната практика към хората с деменции, като се включи медикамент за забавяне развитието на болестта в списъка с лекарствата за реимбурсиране. Организациите настояват да се изработи и да влезе в сила Национален план за действие в областта на алцхаймер и други форми на демeнция, който да бъде обезпечен финансово, както и да се осигури социална защита на уязвимите хора с деменция.

„Следващата желана стъпка е и в България да се променят здравните и социални политики, като болестта на Алцхаймер се припознае като социално значимо заболяване, така както е в другите европейски страни. Надяваме се и у нас да започнат да функционират в близко бъдеще достъпни специализирани услуги, дневни центрове и домове за хора с деменция, мерки за подкрепа на членовете на семействата с болен и хората, полагащи грижи”, посочват двете организации.

Сдружение „Алцхаймер България” и фондация „Състрадание Алцхаймер” ще продължат да предлагат информация, подкрепа и консултиране на болните. Предвижда се провеждане на първото за страната социологическо проучване на социално-икономическата цена на болестта, която плащат семействата на болните от Алцхаймер и други форми на деменция.

Четири срещи с представители на местната и централната власт и НПО ще бъдат проведени в Пловдив, София, Тополовград и Варна до края на май 2011 г. Предстои издаването на нови информационни материали за болестта и за правата на страдащите от алцхаймер. 

Коментари