Публикация

Форум по превантивна медицина събира специалисти във Велинград

Съвременното развитие на превантивната медицина предполага все по-широка обмяна на информация с различни национални и международни структури. Тя би могла да се използва не само за събиране на данни, но и за ранно предупреждение при възникване на огнища или епидемии от различни инфекциозни заболявания. Контактите, обмяната на информация и сътрудничеството с всички национални (МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ) и международни структури и организации (СЗО, ECDC, НАТО), работещи в сферата на превенцията, са от изключително значение за системата на здравеопазването.

На необходимостта от изграждането на ефективно действаща система за превенция и контрол на заболяванията в Министерството на отбраната и Българската армия беше отговорено още през 2000 г. със създаването на отделенията по превантивна медицина към звената на Центъра по военна епидемиология и хигиена в Пловдив, Сливен и Варна. В номенклатурата на медицинските специалности беше регламентирана специалност „Превантивна военна медицина”. В началото на 2006 г. беше открито Отделение по превантивна медицина и към плевенската военна болница (МБАЛ – Плевен, ВМА), след което Центърът по военна епидемиология и хигиена към ВМА  прерасна в ранга на научно-приложно звено.

По пътя към популяризирането на превантивната медицина на национално ниво през 2009 г. в Плевен беше проведена и Първата национална конференция по превантивна медицина с участието на представители на Военномедицинската академия, Министерството на здравеопазването, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Медицинския университет в Плевен и др.

През октомври 2010 г. беше учредено и Българското сдружение по превантивна медицина, за чийто председател беше избран полковник д-р Андрей Галев, началник на  Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинската академия в София.

Целта на сдружението е да съдейства за популяризирането и внедряването на методите и средствата на превантивната медицина в страната, както и да спомага развиването на обучението по превантивна медицина, съсредоточено върху здравите хора, здравословната околна среда, глобалното здраве и готовността за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания.

По думите на организаторите на форума, който се провежда под мотото „Превантивна медицина – здраве в аванс”, кризата в здравеопазването показва все по-нарастващата нужда от влагането на спешни усилия и средства към промоция на здравословния начин на живот и превенция на заболяванията, като за пореден път припомня и неостаряващата мисъл на именития военен хирург Н. Пирогов – „Грам профилактика струва колкото килограм лечение”.

Официалното откриване на Втората национална конференция по превантивна медицина е утре (събота) от 09:00 часа в Лечебната база на Народното събрание -  Велинград.

Коментари