Публикация

Форум по превантивна медицина събира специалисти във Велинград

От днес до 12 декември във Велинград ще се проведе Втората национална конференция по превантивна медицина. Основни организатори на форума са Българското сдружение по превантивна медицина и Военномедицинска академия.


Съвременното развитие на превантивната медицина предполага все по-широка обмяна на информация с различни национални и международни структури. Тя би могла да се използва не само за събиране на данни, но и за ранно предупреждение при възникване на огнища или епидемии от различни инфекциозни заболявания. Контактите, обмяната на информация и сътрудничеството с всички национални (МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ) и международни структури и организации (СЗО, ECDC, НАТО), работещи в сферата на превенцията, са от изключително значение за системата на здравеопазването.

На необходимостта от изграждането на ефективно действаща система за превенция и контрол на заболяванията в Министерството на отбраната и Българската армия беше отговорено още през 2000 г. със създаването на отделенията по превантивна медицина към звената на Центъра по военна епидемиология и хигиена в Пловдив, Сливен и Варна. В номенклатурата на медицинските специалности беше регламентирана специалност „Превантивна военна медицина”. В началото на 2006 г. беше открито Отделение по превантивна медицина и към плевенската военна болница (МБАЛ – Плевен, ВМА), след което Центърът по военна епидемиология и хигиена към ВМА  прерасна в ранга на научно-приложно звено.

По пътя към популяризирането на превантивната медицина на национално ниво през 2009 г. в Плевен беше проведена и Първата национална конференция по превантивна медицина с участието на представители на Военномедицинската академия, Министерството на здравеопазването, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Медицинския университет в Плевен и др.

През октомври 2010 г. беше учредено и Българското сдружение по превантивна медицина, за чийто председател беше избран полковник д-р Андрей Галев, началник на  Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинската академия в София.

Целта на сдружението е да съдейства за популяризирането и внедряването на методите и средствата на превантивната медицина в страната, както и да спомага развиването на обучението по превантивна медицина, съсредоточено върху здравите хора, здравословната околна среда, глобалното здраве и готовността за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания.

По думите на организаторите на форума, който се провежда под мотото „Превантивна медицина – здраве в аванс”, кризата в здравеопазването показва все по-нарастващата нужда от влагането на спешни усилия и средства към промоция на здравословния начин на живот и превенция на заболяванията, като за пореден път припомня и неостаряващата мисъл на именития военен хирург Н. Пирогов – „Грам профилактика струва колкото килограм лечение”.

Официалното откриване на Втората национална конференция по превантивна медицина е утре (събота) от 09:00 часа в Лечебната база на Народното събрание -  Велинград.

Коментари