Публикация

Доц. Васил Трайков е новият председател на Дружеството на кардиолозите у нас

Доц. Васил Трайков е новият председател на Дружеството на кардиолозите у нас

Доц. д-р Васил Трайков, началник на Отделението по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, е новият председател на Дружеството на кардиолозите в България за мандат 2022 - 2024 г. Новината беше съобщена на XVII Национален конгрес по кардиология.

Сред приоритетите на настоящото председателство са редица важни въпроси

които засягат пациентите със сърдечносъдови заболявания. Един от тях е подобряване на програмите за превенция. България е на водещо място по заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови заболявания. Това представлява сериозен проблем, който изисква активна работа от страна на Дружеството на кардиолозите в България, както и тясна колаборация с отговорните институции. До момента ДКБ винаги е било сериозно ангажирано с разрешаването на проблемите, касаещи превенцията на заболяванията на сърцето, като участва в редица инициативи, включително и в създаването на национален алианс за сърдечносъдово здраве.


Като съсловна организация

ДКБ ще продължи да работи за повишаване на квалификацията на своите членове

Ясен пример за това са множеството научни събития с българско и международно участие, които Дружеството организира и в които участва като партньор. Това ще остане приоритет и на новия Управителен съвет. Ще продължи и работата за подобряване на програмите за обучение на специализантите по кардиология.

Колаборацията с държавните институции за подобряване на диагностиката и лечението на пациентите

със сърдечносъдови заболявания също е основен приоритет на новия Управителен съвет. Дружеството на кардиолозите в България активно работи за въвеждането на иновативни технологии за диагностика и лечение в страната.

 

ДКБ планира и реализира своите инициативи в дългосрочен план като бившият, настоящият и избраният да встъпи в длъжност председател работят в колаборация заедно с целия Управителен съвет. В него от предходния мандат участва и началникът на Клиниката по кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда доц. д-р Валери Гелев, който ще бъде част от Управителния съвет в новия мандат на поста касиер на ДКБ. Този тип организация на работа е гарант за постигането на дългосрочните цели и осигуряването на стабилно професионално развитие на кардиолозите, на специализантите и не на последно място в полза на пациентите.

 

Коментари

Честито  здраве успехи голяма отговорност ивъзможност

Честито! Здраве и късмет!

Честито!Жив и здрав!