Публикация

IV Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия

IV Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия

Четвъртият конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия бе проведен в периода 30.09. – 02.10.2022 г. в Пловдив. На форума ще бяха представени различни иновации в областта на образната диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение.

Специалисти в областта от България и чужбина имаха възможност да споделят опит, идеи и постижения

В събитието като организатор на интерактивна сесия на тема „Как да индивидуализираме протокола за КТ на бял дроб“ се включи проф. Галина Кирова, началник клиника Образна диагностика на УМБАЛ Токуда, и неин екип специалисти. Уъркшопът бе посветен на работата на рентгеновия лаборант при провеждане на компютър-томографско изследване на белите дробове и значението на индивидуализирания протокол за изследване, съобразен с различни клинични ситуации.


За приноса си за повишаване на квалификацията на рентгеновите лаборанти и за дългогодишното си съдействие и подкрепа в развитието на професионалните им знания и умения

проф. Кирова получи плакет и благодарствено писмо

от председателя на Българската асоциация на лаборантите по образна диагностика и терапия - Петранка Гагова.

Коментари