Публикация

Лечебните заведения с „глобални бюджети” за спешна помощ

През следващата година предстоят промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването, съобщи ведомството.


За спешна помощ лечебните заведения ще получават „глобални годишни бюджети”. Те ще бъдат определяни на базата на брой обслужвано население в областта. В момента те се финансират на преминал случай, за което МЗ заплаща по 20 лв.

Промяната има за цел да оптимизира ефективността на работа на спешните портали в болниците. Сега много често те се използват не по предназначение. През тази година през тях са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%. Останалите случаи трябва да се пренасочат към извънболничната помощ, изтъква министерството.
За тази цел МЗ регламентира възможност за създаване на дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари. Те ще се финансират от здравната каса с ресурс от 9 млн. лв.

Промени ще има и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Занапред болниците ще трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора. Ето защо болниците ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай, която ще дава МЗ, ще се повиши. Общо заделените средства се увеличават от 56 млн. лв. на 62 млн. лв.

През 2011 г. здравното министерство ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от касата и общините, занапред финансирането ще се осигурява от НЗОК и МЗ. Така всички психиатрични центрове ще получават по 600 лв. за случай. При белодробните центрове тази сума е 700 лв. за преминал болен с активна туберкулоза на месец.

Освен това всички онкологични центрове (бившите диспансери) и болниците с онкологични звена ще получават субсидия за диспансерно наблюдение, тоест за проследяване на състоянието на пациентите. Досега подобно финансиране имаше само за общинските диспансери. Също така лечебните заведения ще получават целева субсидия за извършване на високоспециализирани изследвания за пациенти с таргетни терапии в онкологията. До момента подобно финансиране нямаше и изследванията се поемаха най-често от пациентите.

Запазва се и принципът на финансиране на интензивните грижи - на леглоден.

Коментари