Публикация

Здравната каса вече поема изследване на високорискови типове човешки папиломен вирус

Здравната каса вече поема изследване на високорискови типове човешки папиломен вирус

Националната здравноосигурителна каса вече заплаща изследването на 14 високорискови типа човешки папиломен вирус (HPV) чрез полимеразна верижна реакция (PCR). Така здравноосигурените пациенти, които имат талон-направление от специалист (гинеколог, уролог, дерматолог и др.), могат да бъдат изследвани само срещу потребителска такса. За останали важи стандартната цена от 85 лв.

 

ДНК генотипирането на HPV е изключително важно в превенцията на рака на маточната шийка и широко застъпено в здравните системи на развитите държави. Именно поради тази причина отскоро то се поема от НЗОК. Лаборатория „ЛИНА” има дългогодишен опит с неговото извършване.

 

„Важно за пациентките е да знаят, че ДНК анализът позволява откриването на HPV в много ранен етап от заразяването и много преди забелязването на цитологични промени в цитонамазката. Редовното му провеждане може да ни помогне да избегнем трудната и продължителна битка с рака на маточната шийка”, споделя Красимира Чернаева, магистър по генетика и молекулярен биолог в „ЛИНА”.

 

Кои генотипове включва изследването?

 

Тестът включва общо четиринадесет генотипа HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, които причиняват  90% от цервикалните карциноми. В резултата от лаборатория „ЛИНА” срещу всеки от тях е посочено дали е положителен или отрицателен. Това улеснява интерпретацията и помага на наблюдаващия лекар в определянето на последващо лечение или периода след който изследването да бъде повторено.

 

Какви са условията и изискванията за теста при жените и мъжете?

 

HPV инфектира жените, като мъжете могат да са преносители на инфекцията. Затова тестът може да се извърши и от двамата партньори.

 

Жени - за изследването е необходим цервикален секрет -  проба, взета от канала на маточната шийка от лекар акушер-гинеколог. Най-подходящият период е  между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането.

 

Мъже - препоръчва се изследването да се проведе с уретрален секрет, взет от лекар.  Допуска се изследване на  простатен секрет и еякулат (отделени в стерилен контейнер след тридневно въздържание) или урина - необходими са 20-40 мл, първа струя от първа сутрешна урина.

 

Пробите за ДНК трябва да се доставят веднага в лабораторията или да се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа. Резултатът е готов до 3 работни дни.

 

Кои лаборатории да посетите?

 

Можете да оставите проба във всяка от самостоятелните лаборатории или манипулационни на „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Стара Загора, Пловдив, Сливен или Ямбол.

Коментари