Публикация

Карането на колело влияе на спермата

Американско изследване, публикувано в Fertility and Sterility, анализира различните физически активности и стига до заключението, че велосипедистите имат повишен риск от генитални и уринарни проблеми, както и влошено качество на семенната течност.

Експертите обаче поясняват, че резултатите са все още недостатъчни, за да се твърди със сигурност, че колелото има връзка с увреждане на спермата.

Коментари