Публикация

Карането на колело влияе на спермата

Повечето упражнения не влияят нито върху качеството, нито върху количеството на сперматозоидите, но мъжете, които карат колело най-малко пет часа седмично, имат по-малко и неактивна сперма в сравнение с тези, които не практикуват този спорт.


Американско изследване, публикувано в Fertility and Sterility, анализира различните физически активности и стига до заключението, че велосипедистите имат повишен риск от генитални и уринарни проблеми, както и влошено качество на семенната течност.

Експертите обаче поясняват, че резултатите са все още недостатъчни, за да се твърди със сигурност, че колелото има връзка с увреждане на спермата.

Коментари