Публикация

Проучване върху специфичните типове антитела, вирусния товар и проявата на различни симптоми в зависимост от тежестта на COVID-19

Проучване върху специфичните типове антитела, вирусния товар и проявата на различни симптоми в зависимост от тежестта на COVID-19

Проучване върху специфичните типове антитела, вирусния товар и проявата на различни симптоми в зависимост от тежестта на COVID-19

 

A Study on Specific Antibody Types, Viral Load and the Manifestation of Different Symptoms Depending on the Severity of COVID-19

 

Gladnishka T, Trifonova I, Ivanova V, Baymakova M, Mihaylova R, Plochev K, Christova I. A study on specific antibody types, viral load and the manifestation of different symptoms depending on the severity of COVID-19. 20th National Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 16-18 September 2022, Plovdiv, Bulgaria. Abstract Book, p. 36-38.

 

Научното съобщение може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

13 октомври 2022

Прикачени файлове

A Study on Specific Antibody Types...

Коментари