Публикация

Заседание на Фонда за борба със СПИН, туберкулоза и малария в София

Членовете на Борда на Глобалния фонд ще обсъдят мерките за борба със СПИН, туберкулоза и малария в света.


От днес до 15 декември над 300 представители от 75 страни ще участват в 22-рото заседание на Борда на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, което се провежда в София.

България беше избрана за домакин на това важно събитие като страна модел от региона на Източна Европа и Централна Азия, въвела добри международни политики и практики за превенция, лечение, грижи и подкрепа в областта на СПИН и туберкулоза. Високата оценка е получена както от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, така също и от редица международни организации и страни донори.

На срещата ще присъстват председателят на Борда д-р Тедрос Гебрейесос, изпълнителният директор на Глобалния фонд проф. Мишел Казачкин, десет министри на здравеопазването на държави получатели на средства от фонда, представители на министерствата на външните работи на държавите донори, представители на Европейската комисия, САЩ, Канада, Япония и други членове на Борда.

Един от акцентите на тази среща е дискусията относно критериите, според които се определя кои страни и при какви условия могат да кандидатстват за финансиране от Глобалния фонд.

Коментари