Публикация

Обсъждат новостите в лечението на меланома на конгрес в София

Обсъждат новостите в лечението на меланома на конгрес в София

Водещи специалисти в дерматоонкологията в света ще представят на конгрес в София достиженията на медицината и резултатите от най-новите научни изследвания за лечение на меланом и редки кожни тумори. Развитието на технологиите и терапиите в областта е толкова бързо, че вече можем да говорим за революция в лечението на малигнен меланом, което дава нови перспективи пред пациентите и все по-често води до успешен резултат, казват от Българската асоциация по дерматоонкология (БАДО), организатор на форума. Вторият национален конгрес по дерматоонкология ще се проведе от 11 до 13 ноември в хотел HYATT в София.

„Поканили сме колегите с най-много опит  в България и водещи специалисти в света, за да сверим часовниците си и да обменим информация и опит за най-новите възможности за диагностика и лечение. Ще бъдат представени нови диагностични техники, иновативни методи за лечение и изследвания на нововъзникващи терапии. Това ще превърне конгреса в ефективна платформа, в среда за взаимодействие между водещите лекари в областта на дерматоонкологията у нас и в чужбина. А за нашите пациенти това означава по-добра диагностика и лечение, по-висока преживяемост и по-добро качество на живот с болестта, което е отправна точка в дейността на нашата асоциация“, каза д-р Гергана Шаламанова, председател на БАДО.

„За първи път конгресът ще насочи вниманието към терапевтичните подходи при малигнен меланом в детска и юношеска възраст, което до скоро се смяташе за мит. Ще обърнем внимание на  възможностите за предиктивна диагностика с иновативни биомаркери и имунно свързаните странични реакции, чието овладяване е бъдещето на лечението с имунотерапия“, допълни д-р Ива Гаврилова – секретар на БАДО и член на УС на асоциацията.

 

Ще бъде представена и най-голямата регистрационна система за пациенти с меланом и редки кожни тумори „The European Melanoma Registry“ (EUMelaReg), към която наскоро се присъедини и България. Платформата обработва данни от 15 държави към този момент и данни за повече от 10000 пациенти, като въведените случаи от страната ни вече са над 350.

„Достъпът до подобна база данни е безценен ресурс, който ни позволява да стигнем до глобалния опит и да съизмерим реалните възможности за лечение у нас и постигнатите резултати“, каза д-р Ива Гаврилова, която е и главен координатор на МеlaReg за България.

По думите й регистърът отваря вратите пред българските лекари за участие в международни изследователски проекти, а на пациентите – достъп до международни клинични проучвания, което е още една възможност за лечение на меланом и редки кожни тумори, за които все още няма одобрено или реимбурсирано лечение.

 

Участието си във форума са потвърдили проф. Якоб Шахтер – водещ онколог в Sheba Medical Center, Израел, проф. д-р Майкъл Вайхентал от Клиниката по дерматология, венерология и алергология на UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Берлин, Германия, проф. д-р Лидия Кандолф-Секулович - ръководител на Клиниката по кожни и венерически болести, Военномедицинска академия, Сърбия, проф. д-р Пьотр Рутковски - ръководител на Клиниката по тумори на меки тъкани, кости и малигнен меланом на Националния изследователски институт по онкология, Варшава, Полша, проф. д-р Здравка Демерджиева - началник на Клиниката по дерматология и венерология в Болница Токуда, проф. д-р Петранка Троянова - началник на Клиниката по лъчелечение и медицинска онкология в УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”, проф. д-р Христо Шивачев – началник на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"; проф. д-р Снежина Василева и доц. д-р Косара Дреновска от Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ "Александровска“, проф. д-р Галина Куртева - водещ медицински онколог в страната  и много други.

Коментари