Публикация

Извънреден събор на Българския лекарски съюз

На 17 и 18 декември в хотел „Новотел Пловдив” ще се проведе 51-вият извънреден събор на Българския лекарски съюз.


По време на форума ще бъде представена концепция за промени в устава на съсловната организация, както и ще бъдат обсъдени предложения за изменения в Закона за съсловните организации. В първия ден на събора ще бъде избран нов заместник-председател на БЛС, след като д-р Стефан Константинов стана министър на здравеопазването.

На следващия ден делегатите ще разгледат проекта за Националния рамков договор за следващата година и ще обсъдят дали да дадат мандат за подписването му.

На последното заседание на форума ще бъдат дискутирани предложения относно земята, собственост на БЛС, и евентуално решение по проекта за изграждане на Дома на лекаря.    

Коментари

В устава може да залегне нормата, че болниците се реорганизират като фондации с права на някаква стопанска дейност.Също така, че приемането на някакъв рамков договор с НЗОК не може да се възприема за валоден при отсъствието на задължителната страна - Агенцията за защита на потребителите-в хода на подготовката на договора.