Публикация

Купуваме лекарства с хартиени и с е-рецепти

Купуваме лекарства с хартиени и с е-рецепти

Антибиотиците, ще могат да се изписват не само на електронни рецепти, а и на белите хартиени. Това стана възможно с нормативна промяна, която вече е публикувана в Държавен вестник, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

От ноември тази година трябваше да се ползват само е-рецепти

От ноември 2022 г. продажбата на лекарства, сред които и антибиотиците, трябваше да се извършва само с е-рецепта. Това предвиждаше изменение и допълнение на Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти рецепти. Но промените, направени от служебния екип в Министерството на здравеопазването, в сила остава предписването на лекарства на т. нар. „бяла“ рецепта (за медикаменти, които не се отпускат по линия на НЗОК) и в хартиен, и в електронен вариант.

Срещу пълното отпадане на хартиената рецепта се обявиха редица организации,

сред които Българският лекарски съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, пациенти.

 

Лекарите от своя страна поискаха запазването на хартиения вариант на рецептата, защото в редица ситуации като например домашни посещения, липса на интернет в дадени населени места и т.н. издаването на е-рецепта не е възможно.

Коментари

Има и мислещи медици.ПОЗДРАВЛЕНИЯ.Защото повечето чукнат клавишчето и готово е тогава защо учихме и продължаваме да учим......

Изключително разумно решение.