Публикация

Дипломи за първите парамедици във ВМА

Дипломи за първите парамедици във ВМА

Седем курсисти, които се обучават за парамедици в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия (ВМА), успешно преминаха теоретичната и практическа част от държавния изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия „Парамедик”, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.


Обучението им стартира през пролетта на 2022 г.

Освен богатата теоретична част, обучаемите преминаха и интензивни занятия

в рамките на които практически разиграваха ситуации с множество пострадали.

Парамедиците - трета степен се обучават за оказване на първа помощ. Основната задача е оказване на животоспасяваща помощ на пациенти в спешно състояние на мястото на инцидента и по време на транспортирането им в лечебното заведение, коментира полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

В рамките на обучението

си курсистите придобиха знания и практически умения за изпълнение на алгоритмите за поведение при различни спешни състояния; да следят жизнените функции на пациента по време на транспортирането и да оказват съответните грижи в рамките на своите компетентности; да поддържат и експлоатират медицинската и автомобилна техника; да реагират адекватно при бедствени ситуации и свързания с тях травматизъм.


Оказването на спешна помощ на такива пациенти изисква висока степен на отговорност и благонадеждност. Въпреки екстремните условия, при които трябва да работи, парамедикът следва да е в състояние бързо да взема решения и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита и психическото състояние на пациента, подчертава полк. доц. Иван Попиванов.


Следващият курс ще започне през месец април 2023 г.

Коментари