Публикация

НСОПЛБ срещу промени в наредба - спестявала пари от здраве

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предупреждава, че предлаганите от здравното министерство промени в Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризациите ще доведат до хаос.


В отворено писмо сдружението изразява мнение, че с измененията ще се стигне до намаляване на възможността за ползване на ефективна медицинска дейност, както и до демотивация на пациентите да участват активно в процеса на профилактиката.

„Вероятен плюс, но не и за пациентите, е най-вече спестяването на финансови средства - пари, но пари, спестени от здраве, тъй като липсва медицинска целесъобразност и идея за подобряване на работата на всички нива на профилактиката”, посочва НСОПЛБ.

Сдружението изтъква, че е разумно да се мисли за оптимизиране на лабораторните изследвания при профилактичните прегледи, но подобна на предлаганата периодика на изследванията е била заложена преди години в Наредба 39 и в НРД и се е доказала като нерационална, объркваща лекарите, пациентите и контролните органи.

Развитието в наблюдението на лицата, вече включени от общопрактикуващите лекари в рискови групи, досега не се е осъществи поради организационни причини, отбелязва организацията. Според нея това може да се реализира след анализ на събраните до момента данни от анкетните карти, които се попълват по време на профилактичния преглед, и да се планират по-нататъшните дейности за тези групи лица, „стига да има желание от страна на здравните институции да си свършат работата в полза на хората”.

„Считаме, че приемането на промените в проекта в предлагания им вид няма да развие и подобри работата в областта на профилактиката и наблюдението на пациентите с хронични заболявания и ще се запомни като „Спестяващ, но лишаващ” пациентите”, допълва сдружението на общопрактикуващите лекари.

Коментари