Публикация

3D фотореалистичен атлас по неврохирургия и невроанатомия вече е реалност

3D фотореалистичен атлас по неврохирургия и невроанатомия вече е реалност

3D атлас по неврохирургия и невроанатомия беше създаден за по-малко от една година. Това е съвместен проект, който е пример за много добро сътрудничество между различни болници и университети както в България, така и в чужбина. Проектът започна като сътрудничество между: екип от Клиниката по неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда - д-р Тома Спириев и доц. д-р Владимир Наков, проф. д-р Галина Кирова, началник на Клиниката по образна диагностика в лечебното заведение, както и Катедра по „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет с база УМБАЛ „Лозенец“, с участници доц. Иван Масларски, проф. Николай Димитров, д-р Атанас Митев, д-р Виктор Стойков.


Впоследствие в проекта се включиха и други международни университети, в които бяха направени специализирани анатомични дисекции и генерирани фотореалистични анатомични модели:

  • Клиника по неврохирургия и Катедра по анатомия, Университетска болница Дюселдорф, Университет Хайнрих Хайне, Германия
  • Клиника по неврохирургия и Катедра по анатомия, Университет Копенхаген, Дания
  • Лаборатория по невроанатомия Ибрис, Салерно, Италия

Целта на инициативата

е да създаде интернет базиран атлас по неврохирургия и невроанатомия със собствен сайт, достъпен както от компютър, така и от мобилен телефон. Той включва фотореалистични, анатомични, триизмерни изображения по невроанатомия. Освен това атласът съдържа в себе си триизмерни реконструкции на хирургични достъпи, базирани на образни изследвания, които да служат за средство за обучение на студенти по анатомия, както и обучение на специализанти и специалисти по неврохирургия, ортопедия, и други специалности.

Всеки от моделите може да се наблюдава с добавена реалност – директно през телефон, независимо от операционната система

(iOS или Android). Друга особеност е, че 3D моделите могат да се разглеждат и в условията на виртуална реалност с помощта на специализирано за целта устройство. Повечето от тези 3D модели са базирани на реални анатомични дисекции и не са компютърно генерирани модели.

Достъпът до 3D атласа е безплатен

Основната му идея е да се използва като средство за обучение в условията на ограничен достъп до специализирани анатомични лаборатории, какъвто е случаят в България.


За финансиране на проекта екипът кандидатства и бе одобрен от Фонда за научни изследвания към Европейската асоциация по неврохирургия, като настоящият проект е избран, заедно със седем други от общо 90 кандидатури.


Проектът получи награда на Конференцията на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, която беше връчена на д-р Тома Спириев като представител на целия екип.


Атласът ще се развива и ще се въвежда като средство на обучение на специализанти и студенти по анатомия, като в бъдеще се планират допълнителни анатомични изследвания, които ще се реализират в чужбина.

Коментари