Публикация

Пациенти на протест срещу освобождаването на д-р Елмира Павлова

Решението за освобождаването й е мотивирано от факта, че тя, освен като администратор, продължава да работи като лекар в центъра. За пациентите този мотив е необясним, при условие, че в публичното пространство постоянно се изтъква липсата в България на достатъчен брой висококвалифицирани лекари.

Д-р Павлова е назначена на длъжността след конкурс и мандатът й още не е изтекъл. Тя има намерение да защити професионалната си позиция с всички допустими от закона средства.

Хелт Медия ще ви информира за развитието на казуса в НОМЦ.

Коментари