Публикация

Център по ендокринни проблеми на бременността функционира в УМБАЛ „Софиямед“

Център по ендокринни проблеми на бременността функционира в УМБАЛ „Софиямед“

Център по ендокринни проблеми на бременността функционира в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Софиямед“. Основната му дейност е ранно откриване на нарушения във функцията на щитовидната жлеза, на захарен диабет и гестационен диабет чрез насочени изследвания от водещите специалисти в клиниката и при необходимост провеждане на адекватно, съвременно лечение.


Началникът на клиниката проф. д-р Анна-Мария Борисова коментира, че

нарушената функция на щитовидната жлеза и високата кръвна захар

са много чести ендокринни нарушения при бременните жени. Късното диагностициране и субоптималният контрол на тиреоидните заболявания и захарният диабет по време на бременността водят до повишен риск от спонтанен аборт, преждевременно раждане и други усложнения, а според многобройни проучвания и нарушено когнитивно развитие на поколението.


През 2019 г. екип от Българското дружество по ендокринология, чиито председател е проф. Борисова, извършва голямо проучване сред бременни жени в 10 региона с 84 селища от цялата страна. Обобщените данни от проведените безплатни скринингови прегледи и изследвания показаха, че 14.4% от бременните българки са с хипергликемия (високо ниво на кръвната захар), а 22% са с недиагностициран новооткрит хипотиреоидизъм (намалена функция на щитовидната жлеза).


„Това доказа още веднъж колко важно е провеждането на насочен към рисковите групи скрининг за своевременна диагноза и лечение на нарушенията“, казва д-р Бояна Трифонова, която оглавява дейността на Специализирания център по ендокринни проблеми на бременността в Клиниката по ендокринология.

 

Коментари