Публикация

Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза

Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза

Защо прогностичните фактори са толкова важни и какво е значението им при лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза? Отговорите дава в своята видео презентация д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния център в МБАЛ „Уни Хоспитал” Панагюрище. Видеото е част от платформата "Биоскоп - Рак на гърда", създадена с цел да предоставя на онкологичната общност в България актуалните новости в сферата на лечението на карцином на млечната жлеза. 

 

От презентацията на д-р Кръстева може да научите още за предиктивни маркери, свързани с:

  • Биологията на тумора;
  • Пол, възраст, размера на тумора и прогресия на заболяването;
  • Разпространение и брой на метастазите;
  • Общо състояние и хематологични показатели.

Гледайте тук цялото видео с д-р Кръстева, за да чуете повече за персонализираното лечение и подобряване качеството на живот на пациентите!

Коментари