Публикация

Осми фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция се проведе в МУ – Варна

Осми фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция се проведе в МУ – Варна

Осмото издание на Фармацевтичния бизнес форум с научно-практическа конференция се проведе на 28 и 29 октомври 2022 г. във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна. Участваха представители на фармацевтичното и медицинското съсловие, фармацевтичните и козметични компании, водещи експерти от практиката, както и преподаватели, специализанти, докторанти и студенти. Събитието е организирано от МУ – Варна и Българския фармацевтичен съюз.

Форумът премина под мотото „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“

и се проведе в хибридна форма – участниците имаха възможност да присъстват на място в сградата на Факултет „Фармация“ или да се включат дистанционно чрез онлайн платформата Cisco.

Водещи експерти в областта на фармацевтичната индустрия и здравеопазването се включиха с пленарни лекции

през първия ден от форума. В двата дни пред участниците бяха представени съвременни научно-практически разработки в областите „Фармация“; „Медицина“; „Дентална медицина“ и „Обществено здравеопазване“. Участие в научни-практическата конференция по време на форума взеха над 90 студенти, докторанти и преподаватели.


През втория ден на форума жури от преподаватели награди отличилите се студенти и докторанти в научно-практическата сесия в категориите: Доклади на докторанти (първо място – Георги Гавраилов), Постери на докторанти (първо място – Зорница Вълчева); Доклади на студенти (първо място – Надежда Николова) и Постери на студенти (първо място – Елина Андонова).

Workshop-ът „Дигитално профилиране и начин на представяне“

проведен от Емануил Манасиев, представител на водеща агенция за подбор на кадри, представи пред участниците преимуществата на правилното и добре обмислено представяне в социалните мрежи, а и не само.


В заключителната част на форума – кръглата маса под надслов „Фармацевти и лекари – обединени в подкрепа на пациента“, проф. Асена Сербезова, д.ф., проф. д-р Албена Златарева, д.м., доц. Величка Андонова, д.ф., и с участието на маг.-фарм. Димитър Маринов – секретар на Българския фармацевтичен съюз, отговаряха на наболели и злободневни въпроси от практиката, които интересуваха присъстващите в залата и онлайн включилите се студенти, преподаватели и магистър-фармацевти. Участие в обучението взеха 186 регистрирани магистър-фармацевти, лекари и помощник-фармацевти, от които 73 присъствено.


По време на форума, паралелно с научно-практическата конференция, изтъкнати специалисти от практиката и преподаватели от Медицински университет – Варна проведоха модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите, членове на БФС.


Фирмите, участващи в Осмия фармацевтичен бизнес форум, представиха пред фармацевтичната гилдия и студентите свои продукти и апаратура, както на щандове пред залите, така и чрез продуктови презентации и видеоклипове по време на конференцията и съпътстващото продължаващо обучение.

 

Коментари