Публикация

Д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Александровска“

Д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Александровска“

Анестезиологът д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Александровска“.

Д-р Стефан Филев завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен (1992 г.)

През 1997 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение в Медицински университет, София, а през 2009 г. завършва магистратура по стопанско управление и здравен мениджмънт във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.


От октомври 1992 г. до март 2007 г. работи в ОАРИЛ на МОБАЛ ,,Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново. От 2007 г. до октомври 2013 г. е началник на Спешното отделение там, а в периода 2013 – 2022 г. е бил изпълнителен директор на болницата.


Екипът на лечебното заведение му желае здраве, ползотворна работа, оптимизъм и успехи в името на просперитета и добрия имидж на болница „Александровска“!

Коментари