Публикация

Clinical Case of a COVID-19 Patient with Neurological Complications Who Started Painting

Clinical Case of a COVID-19 Patient with Neurological Complications Who Started Painting

Clinical Case of a COVID-19 Patient with Neurological Complications Who Started Painting

 

Tsakova D, Baymakova M. Clinical case of a COVID-19 patient with neurological complications who started painting. Bulg Neurol. 2022; 23(S1): 30-31.

 

Научното съобщение може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

07 ноември 2022

Прикачени файлове

Bulg Neurol, 2022, 23, 30-31.pdf

Коментари