Публикация

Община Пловдив с кампания за превенция на репродуктивните заболявания

Община Пловдив с кампания за превенция на репродуктивните заболявания

Община Пловдив започва кампания за превенция на репродуктивните заболявания, в рамките на която ще се проведат безплатни скринингови изследвания на жители на Пловдив на възраст до 35 години.

 

Изследванията ще се осъществяват при нас - в „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5 и ще обхванат 80 мъже и 78 жени.

Пакетът от процедури включва:

  • за жени – преглед при специалист акушер-гинеколог с вземане на цитонамазка и изследване на Антимюлеров хормон;
  • за мъже – преглед при специалист уролог за наличие на варикоцеле, изследване на спермограма по критериите на СЗО и виталност на сперматозоидите.

Желаещите да се включат в кампанията трябва да отговарят на следните критерии:

  • да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив;
  • да нямат задължения към Община Пловдив по отношение на местни данъци и такси;
  • да нямат прекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за участие в скрининговото изследване;
  • да са пълнолетни – във възрастовата граница до 35 години;
  • да не са поставени под запрещение към момента на провеждане на скрининговото изследване;
  • да не са включени в процедура за лечение на стерилитет.

Докумените а участие - на сайта на Община Пловдив

Документите за участие в скрининговото изследване можете да намерите публикувани на сайта на Община Пловдив, в секция „Обяви“.

Те ще се приемат до 16 декември 2022 г.

в канцеларията на „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5, ет. 3, кабинет № 69 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч.

Телефон за връзка: 032 656 433.

Коментари