Публикация

Кръвен тест открива мозъчно сътресение

Обикновен кръвен тест може да покаже дали някой има мозъчно сътресение в резултат на удар по главата.


Тестът, разработен от американски учени, търси повишаване на нивата на протеин (UCH-L1), който мозъкът освобождава в големи количества при нараняване.

Мозъците с най-тежки наранявания произвеждат 16 пъти по-високи нива от обикновено.

Тестът може да бъде животоспасяващ, тъй като един от най-големите проблеми при мозъчното сътресение е, че пациентите могат да не показват симптоми.

Сътресението се получава, когато нервните клетки в мозъка се увредят след удар по главата.

Трудно е да се установи дали травмата е лека, или тежка, но новият тест може да помогне на лекарите да установят състоянието на пациентите за броени минути.
" }-->

Коментари