Публикация

Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

 

Pepovich R, Hristov K, Nikolov B, Genova K, Ivanova E, Kundurzhiev T, Tsachev I, Ciccozzi M, Baymakova M. Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae infection in pigs from Bulgaria. Bulg J Vet Med. 2022; 25(2): 333–338.

 

DOI: 10.15547/bjvm.2020-0036

 

CiteScore: 0.8

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

10 ноември 2022

Прикачени файлове

Bulg J Vet Med, 2022, 25(2), 333–338.pdf

Коментари