Публикация

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, Infectious Diseases Society of America (IDSA)

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, Infectious Diseases Society of America (IDSA)

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, Infectious Diseases Society of America (IDSA)

 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19

 

Последна актуализация на препоръките (guidelines): 02 ноември 2022

 

Препоръките може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

13 ноември 2022

Прикачени файлове

IDSA Guidelines on the Treatment a...

Коментари