Публикация

SARS-CoV-2-специфични Т-клетки и серумни имуноглобулини повече от девет месеца след прекарана инфекция

SARS-CoV-2-специфични Т-клетки и серумни имуноглобулини повече от девет месеца след прекарана инфекция

SARS-CoV-2-специфични Т-клетки и серумни имуноглобулини повече от девет месеца след прекарана инфекция

 

SARS-CoV-2-Specific T-cells and Serum Immunoglobulins beyond Nine Months Post-Infection

 

Aleksova M, Todorova Y, Emilova R, Kuychukova N, Yancheva N, Baymakova M, Nikolova M. SARS-CoV-2-specific T-cells and serum immunoglobulins beyond nine months post-infection. 9th National Conference "HIV/AIDS in the Context of the COVID-19 Pandemic. Exotic Infectious and Parasitic Diseases", 26-29 May 2022, Tsigov Chark, Bulgaria; Conference Proceedings Book, p. 17-27.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

16 ноември 2022

Прикачени файлове

SARS-CoV-2-Specific T-cells and Se...

Коментари